Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Opinie, oceny stanu technicznego budynków i obiektów budowlanych oraz ekspertyzy

Jedną z ofert firmy jest również sporządzanie opinii, ocen i ekspertyz. Nasi fachowcy wydadzą je na podstawie oględzin budynku i obiektu budowlanego, jego inwentaryzacji i po analizie dostępnej dokumentacji technicznej.

Nasze opinie dotyczą zwykle określonych rozwiązań projektowych, zdarzeń etapu projektowania, realizacji lub użytkowania. Zawsze formułują wnioski stanowiące odpowiedź na postawione przez zamawiającego pytanie oraz ocenę zastosowanych rozwiązań.

Jeżeli kupują Państwo dom lub inny obiekt budowlany warto poprosić doświadczonych i uprawnionych specjalistów o wydanie opinii o jego stanie technicznym. Koszty sporządzonych przez nas opracowań są niewspółmierne do strat kupującego w przypadku ujawnienia się istotnych wad technicznych.

Wykonana przez nas ocena będzie także pomocna w przypadku pojawienia się niepokojących zarysowań konstrukcji (spękania na ścianach, stropach, posadzkach) oraz widocznych przemieszczeń elementów konstrukcyjnych uniemożliwiających na przykład swobodne otwieranie okien lub drzwi. uszkodzeń elementów konstrukcji budynku, jakości wykonanych robót budowlanych.

Wiemy, że każdy obiekt wymaga indywidualnego podejścia do danego zagadnienia. Termin i cena wykonania opinii jest każdorazowo ustalana z zamawiającym i zależy głównie od stopnia złożoności ocenianego obiektu oraz od zawartości samego opracowania.

Przy wykonywaniu opracowań korzystamy z wiedzy i doświadczenia naszych pracowników. W uzasadnionych przypadkach współpracujemy z rzeczoznawcami budowlanymi o wysokich kwalifikacjach i rozległym doświadczeniu we wszystkich branżach budowlanych.

Do każdego obiektu podchodzimy indywidualnie, termin i cena wykonania opinii jest każdorazowo ustalana z zamawiającym i zależy głównie od stopnia złożoności ocenianego obiektu oraz od zawartości samej opinii.

Sporządzanie opinii do sądu

Opinia biegłego sądowego sporządzona na potrzeby postępowania cywilnego stanowi zasadniczy środek dowodowy ze względu na wiadomości specjalne w niej zawarte, może być wykonana jedynie przez ustanowionych przy sądzie okręgowym biegłych sądowych.

Biegły sądowy (w skrócie często nazywany biegłym) - osoba posiadająca bogate doświadczenie zawodowe uznana za eksperta w zakresie swojej działalności, powoływana w postępowaniu sądowym celu przedstawiania fachowych opinii o okolicznościach mających znaczenie dla wyniku sprawy sądowej, a których wyjaśnienie wymaga specjalistycznej wiedzy. Instytucja biegłego sądowego jest instytucją prawa sądowego procesowego.

Ustanowiona została dla zapewnienia należytego funkcjonowania organów szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości i zabezpieczenia warunków prawidłowego wypełniania przez te organy ich ustawowych zadań.

W szczególności:

  • technologii robót budowlanych ,wykończeniowych i konstrukcyjnych,
  • konstrukcji budowlanych i inżynieryjnych-realizacja i projektowanie,
  • diagnostyki budynków, obiektów budowlanych, dróg,
  • utrzymania, kontroli technicznej obiektów budowlanych,
  • wykonywania ekspertyz, opinii technicznych, ocen, orzeczeń budowlanych w zakresie stanu technicznego budynków ,obiektów budowlanych i inżynieryjnych,
  • wadliwie wykonanych robót budowlanych,
  • oceny projektów architektoniczno-budowlanych,
  • podziały budynków,
  • odpowiedzialności zawodowej w aspekcie Kodeksu Karnego i Prawa Budowlanego,
  • określenia kosztów, wycen, robót budowlanych, odszkodowań.
KOSZTORYSOWANIE
Kosztorysowanie, nadzór budowlany, opinie budowlaneSpecjalizujemy się w sporządzaniu kosztorysów ofertowych, inwestorskich i przedmiarów robót branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej.

PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI
Kosztorysowanie, nadzór budowlany, opinie budowlane
Za Was przygotujemy inwestycje od etapu wstępnych analiz, przez przygotowanie
planu finansowego, po projekt i realizację.


NADZOROWANIE
Kosztorysowanie, nadzór budowlany, opinie budowlaneOferujemy państwu kierowanie budową oraz nadzór inwestycyjny, opierając się na przygotowaniu przedsięwzięcia przez jego realizację po sam odbiór techniczny, także na obiektach zabytkowych.
OPINIE, EKSPERTYZY
Kosztorysowanie, nadzór budowlany, opinie budowlaneNasi fachowcy wydadzą opinie na podstawie oględzin budynku i obiektu budowlanego, jego inwentaryzacji i po analizie dostępnej dokumentacji technicznej.

ostatnie realizacje

Kosztorysowanie, nadzór budowlany, opinie budowlane      Kosztorysowanie, nadzór budowlany, opinie budowlane

lokalizacja


ul. Poznańska 21/122
62-800 Kalisz
Polska

kontakt

+48 605 443 688

Kosztorysowanie kalisz, nadzór budowlany kalisz, opinie budowlane kalisz, projektowanie budynków kalisz, realizacje budynków kalisz, przeglądy okresowe kalisz, inżynier kontraktu kalisz, audyt energetyczny kalisz, kosztorysowanie, nadzór budowlany, opinie budowlane, projektowanie budynków, realizacje budynków, przeglądy okresowe, inżynier kontraktu, audyt energetyczny