Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nadzory inwestorskie i kierowanie budowami

Oferujemy państwu kompleksowy nadzór inwestycyjny opierający się na procesie polegającym na przygotowaniu przedsięwzięcia, przez jego realizację po sam odbiór techniczny. Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie pozwala inwestorowi, który niejednokrotnie nie ma wiedzy technicznej zabezpieczyć swoje interesy związane z budową. Inspektor nadzoru inwestorskiego pełni bowiem rolę kontrolną nad kierownikiem budowy, może mu wydawać polecenia, które są odnotowywane w dzienniku budowy. Inspektor ma także prawo żądać dokonania stosownych poprawek od kierownika budowy lub kierownika robót budowlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego pełni zatem funkcję analogiczną do adwokata - reprezentuje interesy swojego klienta na budowie. Dba o to, aby budowa została wykonana rzetelnie i zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Prowadzenie inwestycji

 • reprezentowanie Inwestora w stosunku do wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego
 • koordynacja wykonawstwa zadania inwestycyjnego, organizacja i prowadzenie cyklicznych narad, sporządzanie raportów dla Inwestora
 • pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego poprzez ustanowienie inspektorów nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie przedsięwzięcia z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5 , poz. 42 , Nr 100 , poz. 1085, Nr 110, poz. 1190 , Nr 115, poz. 1229 , Nr 129 , poz. 1439) i integralnie związanych z ww. ustawą przepisów wykonawczych
 • kontrola zgodności realizacji inwestycji z zawartymi kontraktami
 • kontrola jakości robót
 • kontrola realizacji harmonogramów rzeczowych

Prowadzenie rozliczeń finansowych

 • nadzór nad realizacją harmonogramów finansowych
 • weryfikacja i zatwierdzanie okresowych protokołów zaawansowania robót
 • uzgadnianie faktur za roboty
 • bieżące ewidencjonowanie kosztów
 • opracowanie końcowego rozliczenia zadania inwestycyjnego

Przygotowanie inwestycji do odbioru końcowego

 • przygotowanie zgłoszeń i rozpisanie odbioru końcowego
 • współudział w odbiorach dokonywanych przez instytucje zewnętrzne – sanepid, straż pożarną, inspekcję pracy i inne jednostki wskazane w pozwoleniu na budowę
 • współpraca z Wykonawcą w przygotowaniu obiektów do przeglądu odbiorowego
 • współpraca z Wykonawcą w kompletacji dokumentów odbiorowych i ich przygotowanie do przekazania Inwestorowi
 • nadzór nad:
  • opracowaniem instrukcji użytkowania obiektu
  • przeprowadzeniem szkoleń załogi w zakresie obsługi zabudowanych urządzeń
  • zawarciem umów serwisowych na okres gwarancji i rękojmi
  • innych czynności zależnie od rodzaju inwestycji i wymogów Inwestora

W zakresie odbiorów końcowych

 • prowadzenie prac komisji odbiorowej
 • kompletację dokumentów
 • opracowanie protokołu odbioru końcowego
 • przygotowanie i złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie obiektu

Inne

 • powołanie komisji przeglądów gwarancyjnych
 • udział w pracach komisji przeglądowych
 • spisanie protokołów z dokonanych przeglądów
 • przygotowanie dla Inwestora wniosków do Wykonawców robót w sprawie usunięcia wad stwierdzonych w okresie gwarancji
 • przygotowanie wniosku o zatrzymanie lub zwrot kaucji gwarancyjnych
 • inne czynności zależnie od zapotrzebowania
KOSZTORYSOWANIE
Kosztorysowanie, nadzór budowlany, opinie budowlaneSpecjalizujemy się w sporządzaniu kosztorysów ofertowych, inwestorskich i przedmiarów robót branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej.

PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI
Kosztorysowanie, nadzór budowlany, opinie budowlane
Za Was przygotujemy inwestycje od etapu wstępnych analiz, przez przygotowanie
planu finansowego, po projekt i realizację.


NADZOROWANIE
Kosztorysowanie, nadzór budowlany, opinie budowlaneOferujemy państwu kierowanie budową oraz nadzór inwestycyjny, opierając się na przygotowaniu przedsięwzięcia przez jego realizację po sam odbiór techniczny, także na obiektach zabytkowych.
OPINIE, EKSPERTYZY
Kosztorysowanie, nadzór budowlany, opinie budowlaneNasi fachowcy wydadzą opinie na podstawie oględzin budynku i obiektu budowlanego, jego inwentaryzacji i po analizie dostępnej dokumentacji technicznej.

ostatnie realizacje

Kosztorysowanie, nadzór budowlany, opinie budowlane      Kosztorysowanie, nadzór budowlany, opinie budowlane

lokalizacja


ul. Poznańska 21/122
62-800 Kalisz
Polska

kontakt

+48 605 443 688

Kosztorysowanie kalisz, nadzór budowlany kalisz, opinie budowlane kalisz, projektowanie budynków kalisz, realizacje budynków kalisz, przeglądy okresowe kalisz, inżynier kontraktu kalisz, audyt energetyczny kalisz, kosztorysowanie, nadzór budowlany, opinie budowlane, projektowanie budynków, realizacje budynków, przeglądy okresowe, inżynier kontraktu, audyt energetyczny