Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Przygotowanie inwestycji, zastępstwo inwestycyjne

Inwestor zastępczy, jak sama nazwa wskazuje, zastępuje inwestora, czyli podejmuje za niego określone (zlecone mu) czynności, do których zobowiązany jest inwestor w ramach procesu budowlanego, tak że ten nie musi być bezpośrednio zaangażowany w budowę. W umowie o zastępstwo inwestycyjne - inwestor zastępczy to jednostka organizacyjna działająca odpłatnie w imieniu zamawiającego i odpowiedzialna przed nim za organizację i koordynację działań wszystkich stron uczestniczących w przedsięwzięciu inwestycyjnym.

Umowa taka jest de facto umową o świadczenie usług, w której strony (inwestor i inwestor zastępczy) powinny – celem uniknięcia ewentualnych sporów, czy wątpliwości – możliwie szczegółowo określić zakres czynności, które zleceniobiorca (inwestor zastępczy) miałby wykonywać. Takie szczegółowe określenie zakresu czynności jest o tyle istotne, że w żadnym obowiązującym akcie prawnym nie ma opisanych obowiązków inwestora zastępczego, a przywołane wyżej definicje tego podmiotu są tak ogólne, że opierając się wyłącznie na nich nie ma możliwości jednoznacznego wyinterpretowania treści umowy o zastępstwo inwestycyjne, a tym samym praw i obowiązków stron.

Korzystanie z inwestora zastępczego jest zatem wygodną formą prowadzenia inwestycji, w szczególności, gdy sam inwestor nie posiada odpowiedniej wiedzy lub doświadczenia w zakresie praktycznej lub formalnej strony procesu budowlanego. Należy jednak pamiętać, że wszelkie czynności podejmowane przez inwestora zastępczego są podejmowane na ryzyko inwestora, który zlecił to zastępstwo. Oznacza to, że to inwestor nadal jest stroną procesu budowlanego i to inwestor jest rozliczany z obowiązków na nim ciążących w tym zakresie. Wszystko to sprawia, że prawidłowy dobór podmiotu mającego wykonywać czynności inwestora zastępczego jest niezmiernie ważny i powinien być dokonywany rozważnie. Zastępstwo inwestycyjne to dla każdego inwestora nieoceniona pomoc, albowiem inwestor zastępczy :

 • pomaga w przeprowadzeniu formalności do rozpoczęcia budowy i zakończenia budowy ale także w czasie jej trwania
 • bierze odpowiedzialność za przebieg prac
 • zatrudnia kierownika budowy i wykonawcę oraz wszystkich specjalistów którzy są konieczni na placu budowy
 • kupuje i dostarcza materiały budowlane,
 • zajmuje się kontrolą inwestycji

Proponujemy także pomoc w kompleksowym planowaniu inwestycji od etapu wstępnych analiz, przez sporządzenie harmonogramu realizacji, analizę ryzyka projektu, przygotowanie planu finansowego, racjonalnego budżetu zadania, projektowania i realizacji.

Poszukiwanie nieruchomości oraz weryfikacja jego przydatności pod zabudowę.

Pomożemy w znalezieniu najodpowiedniejszej nieruchomości do adaptacji lub opracujemy szczegółowy raport na temat każdej, wskazanej przez Państwa nieruchomości. Będzie on zawierał: wszelkie informacje dotyczące możliwości zabudowy:

 • inwentaryzację budowlaną istniejących budynków
 • analizę zapisów planu miejscowego lub studium uwarunkowań, sprawdzenie warunków gruntowo - wodnych
 • analizę stanu formalno – prawnego i własnościowego
 • analizę możliwości zaopatrzenia w media i infrastrukturę techniczną
 • analizę struktury zabudowy sąsiedniej
 • analizę uwarunkowań środowiskowych i społecznych,
 • analizę ewentualnych zagrożeń dla realizacji inwestycji,
 • współpraca z Inwestorem przy opracowaniu wstępnych założeń projektowych,
 • współpraca z Inwestorem przy wyborze Projektanta i zawarciu umowy o prace projektowe,
 • współpraca z Inwestorem i Projektantem przy opracowaniu dokumentacji,
 • współpraca z Inwestorem i Projektantem przy kompletacji uzgodnień i pozwoleń do pozwolenia na budowę włącznie,
 • ewidencjonowanie, dystrybucja i archiwizowanie opracowań projektowych,
 • współudział lub samodzielne opracowanie budżetu inwestycji,
 • opracowanie harmonogramów rzeczowych i finansowych,
 • organizacja i przeprowadzenie przetargów na wykonanie robót budowlanych,
 • opracowanie wyników postępowania, rekomendacja Wykonawcy,
 • współudział w negocjacjach kontraktów na wykonanie robót i realizację dostaw,
 • powiadomienie organów nadzoru budowlanego o rozpoczęciu robót,
 • wystąpienie o zarejestrowanie dziennika budowy,
 • przekazanie placu budowy
 • opracowywanie kosztorysów ofertowych, inwestorskich oraz powykonawczych w pełnym zakresie robót budowlano - montażowych, remontowych, inżynieryjnych oraz instalacyjnych
 • wycena obiektów na podstawie założeń projektowych (koncepcji) wraz z analizą kosztową proponowanych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych
 • sporządzanie przedmiarów robót w oparciu o dokumentację techniczną oraz wykonywanie obmiarów na budowie
 • pełna obsługa w zakresie przygotowania dokumentacji przetargowej dla zamówień publicznych oraz dla inwestorów prywatnych
 • weryfikacja wszelkich kosztorysów oraz przedmiarów robót
 • odbiory budynków i lokali mieszkalnych od developerów
 • przeglądy techniczne budynków roczne i 5 letnie
 • opinie i ekspertyzy w zakresie stanu technicznego budynków oraz opinie rzeczoznawczo - kosztorysowe
 • wyceny budowlane do otrzymania kredytu bankowego
KOSZTORYSOWANIE
Kosztorysowanie, nadzór budowlany, opinie budowlaneSpecjalizujemy się w sporządzaniu kosztorysów ofertowych, inwestorskich i przedmiarów robót branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej.

PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI
Kosztorysowanie, nadzór budowlany, opinie budowlane
Za Was przygotujemy inwestycje od etapu wstępnych analiz, przez przygotowanie
planu finansowego, po projekt i realizację.


NADZOROWANIE
Kosztorysowanie, nadzór budowlany, opinie budowlaneOferujemy państwu kierowanie budową oraz nadzór inwestycyjny, opierając się na przygotowaniu przedsięwzięcia przez jego realizację po sam odbiór techniczny, także na obiektach zabytkowych.
OPINIE, EKSPERTYZY
Kosztorysowanie, nadzór budowlany, opinie budowlaneNasi fachowcy wydadzą opinie na podstawie oględzin budynku i obiektu budowlanego, jego inwentaryzacji i po analizie dostępnej dokumentacji technicznej.

ostatnie realizacje

Kosztorysowanie, nadzór budowlany, opinie budowlane      Kosztorysowanie, nadzór budowlany, opinie budowlane

lokalizacja


ul. Poznańska 21/122
62-800 Kalisz
Polska

kontakt

+48 605 443 688

Kosztorysowanie kalisz, nadzór budowlany kalisz, opinie budowlane kalisz, projektowanie budynków kalisz, realizacje budynków kalisz, przeglądy okresowe kalisz, inżynier kontraktu kalisz, audyt energetyczny kalisz, kosztorysowanie, nadzór budowlany, opinie budowlane, projektowanie budynków, realizacje budynków, przeglądy okresowe, inżynier kontraktu, audyt energetyczny